Tổng tập Công báo năm 2010

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 229 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/12/2009

Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

  25/12/2009

Chỉ thị số 22/CT-UBND về quản lý, sử dụng pháo

  25/12/2009

Quyết định số 4652/QĐ-UBND v/v công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập

  25/12/2009

Quyết định số 4653/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống hạn hán vụ Đông xuân năm 2009 - 2010 tỉnh Phú Thọ

  25/12/2009

Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn tránh qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao

  25/12/2009

Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh (đợt 5)

  31/12/2009

Quyết định số 4787/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/12/2009

Quyết định số 4788/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/12/2009

Quyết định số 4789/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  04/01/2010

Quyết định số 05/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả, đê hữu sông Bứa kết hợp đường giao thông (Tuyến số 2 đoạn 1), địa bàn huyện Tam Nông

  06/01/2010

Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Cẩm Khê

  07/01/2010

Quyết định số 29/QĐ-UBND v/v Qui định giá thóc để áp dụng thu thuế nhà đất năm 2010

  08/01/2010

Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 (tỉnh Phú Thọ) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã Phú Thọ (phần di chuyển mồ mả)

  11/01/2010

Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính năm 2010

  11/01/2010

Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở, UBND cấp huyện

  12/01/2010

Quyết định số 104/QĐ-UBND v/v đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Phú Thọ về phòng, chống tham nhũng

  12/01/2010

Quyết định số 106/QĐ-UBND v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Thọ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

  14/01/2010

Quyết định số 116/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Khu du lịch sinh thái cao cấp tại bãi nổi xã La Phù huyện Thanh Thủy (đợt 1)

  14/01/2010

Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

  14/01/2010

Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao