Tổng tập Công báo năm 2009

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 185 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  08/01/2009

Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Hương Lung, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê đạt chuẩn quốc gia (mức độ I)

  08/01/2009

Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Phương Trung, xã Phương Trung, huyện Đoan Hùng đạt chuẩn quốc gia (mức độ I)

  09/01/2009

Quyết định số 54/QĐ-UBND v/v duyệt phân bổ 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tạm ứng (vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010) để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chức nước

  12/01/2009

Quyết định số 71/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế nhà đất 2009

  12/01/2009

Quyết định số 78/QĐ-UBND v/v Phê duyệt nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

  13/01/2009

Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v Phê duyệt đề cương chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020

  20/01/2009

Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội về nguồn năm 2009

  20/01/2009

Quyết định số 178/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Công báo- Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

  20/01/2009

Quyết định số 179/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

  03/02/2009

Quyết định số 225/QĐ-UBND v/v Điều động bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ

  05/02/2009

Quyết định số 242/QĐ-UBND v/v Công nhận các phường Hùng Vương, Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2001-2010

  05/02/2009

Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc công nhận các xã: Ninh Dân, huyện Thanh Ba đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001-2010

  06/02/2009

Quyết định số 258/QĐ-UBND v/v C huyển đổi Phòng Công chứng số I và Phòng Công chứng số II tỉnh Phú Thọ từ đơn vị quản lý Nhà nước thành đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp

  06/02/2009

Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý chợ thành phố Việt Trì

  09/02/2009

Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v tăng cường chỉ đạo đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2008-2009

  12/02/2009

Quyết định số 304/QĐ-UBND v/v Phê duyệt "Danh mục các đề tài, dự án khoa học-công nghệ cấp Nhà nước và cấp tỉnh" thực hiện kế hoạch giai năm 2009

  19/02/2009

Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở, UBND cấp huyện

  23/02/2009

Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ

  23/02/2009

Quyết định số 392/QĐ-UBND v/v công bố dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Xuân Huy, thuộc huyện Lâm Thao

  24/02/2009

Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công nhận xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2001 - 2010