Tổng tập Công báo năm 2006

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  11/01/2006

Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Hạ Hoà, nhiệm kỳ 2004-2009

  19/01/2006

Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006

  19/01/2006

Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2004-2009

  19/01/2006

Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2004-2009

  09/02/2006

Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  09/02/2006

Quyết định số 373/QĐ-UBND v/v Qui định giá thóc để áp dụng thu thuế nhà đất năm 2006

  15/02/2006

Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  23/02/2006

Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2006

  27/02/2006

Quyết định số 536/QĐ-UBND v/v Thành lập Văn phòng dự án khí sinh học tỉnh Phú Thọ

  14/03/2006

Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2005 theo Nghị định số 129/NĐ-CP của Chính phủ, cho các đối tượng thuộc các huyện, thành, thị

  30/03/2006

Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

  04/04/2006

Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  05/04/2006

Quyết định số 961/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 cho Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn AFD

  12/04/2006

Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005 - 2010

  13/04/2006

Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

  19/04/2006

Quyết định số 1111/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm chè búp tươi năm 2006

  19/04/2006

Quyết định số 1112/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2006

  16/05/2006

Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  22/05/2006

Quyết định số 1403/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006

  22/05/2006

Quyết định số 1404/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá giống cây lâm nghiệp, phân NPK trồng rừng sản xuất và cây phân tán dự án 661 năm 2006