Tổng tập Công báo năm 2006

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 68 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  03/01/2006

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ

  03/01/2006

Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại

  03/01/2006

Quyết định số 14 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả

  09/01/2006

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  13/01/2006

Chỉ thị số 01/2006/CT- UBND về việc tổ chức và đón tết nguyên đán Bính Tuất năm 2006

  23/01/2006

Chỉ thị số 02/2006/CT- UBND về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội mùa xuân năm 2006 trên địa bàn tỉnh

  16/02/2006

Quyết định số 436/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính trực thuộc Sở Nội vụ

  16/02/2006

Quyết định số 441/QĐ-UBND về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

  20/02/2006

Quyết định số 459/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

  06/03/2006

Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  14/03/2006

Chỉ thị số 03/CT- UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  16/03/2006

Quyết định số 724/2006/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các Quyết định về ưu đãi đầu tư của tỉnh Phú Thọ

  21/03/2006

Chỉ thị số 04/CT- UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

  24/03/2006

Chỉ thị số 05/CT- UBND về việc phát động phong trào thi đua

  27/03/2006

Chỉ thị số 06/CT- UBND về việc diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại huyện Cẩm Khê năm 2006

  29/03/2006

Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

  29/03/2006

Quyết định số 878/2006/QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  29/03/2006

Quyết định số 888 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Phú Thọ

  30/03/2006

Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu điều dưỡng thương binh 5 thành Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

  11/04/2006

Quyết định số 1019/2006/QĐ-UBND v/v ban hành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão