Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 xuất bản ngày 05/02/2024: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/01/2024

Quyết định số 210/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 14
  29/01/2024

Quyết định số 211/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 15 đến trang 31
  30/01/2024

Quyết định số 232/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

từ trang 32 đến trang 41
  30/01/2024

Quyết định số 236/QĐ-UBND V/v phê duyệt phân vùng và bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt, lũ quét dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 42 đến trang 65
  31/01/2024

Quyết định số 238/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ

từ trang 66 đến trang 70
  31/01/2024

Quyết định số 239/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 71 đến trang 74
  01/02/2024

Quyết định số 261/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 75 đến trang 79
  01/02/2024

Quyết định số 251/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

từ trang 80 đến trang 123