Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 06 xuất bản ngày 04/02/2024: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/01/2024

Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn quản lý của tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 04
  22/01/2024

Quyết định số 129/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 05 đến trang 06
  22/01/2024

Quyết định số 130/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 10
  24/01/2024

Quyết định số 166/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023

từ trang 11 đến trang 21
  25/01/2024

Quyết định số 176/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 22 đến trang 23
  26/01/2024

Quyết định số 183/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

từ trang 24 đến trang 25
  29/01/2024

Quyết định số 212/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 26 đến trang 106
  29/01/2024

Quyết định số 208/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 107 đến trang 109
  29/01/2024

Quyết định số 209/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

từ trang 110 đến trang 112
  30/01/2024

Quyết định số 227/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 113 đến trang 136