Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 04 xuất bản ngày 17/01/2024: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  03/01/2024

Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 07
  03/01/2024

Quyết định số 10/QĐ-UBND Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2023

từ trang 08 đến trang 27
  08/01/2024

Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 32
  08/01/2024

Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 72
  09/01/2024

Quyết định số 52/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Đông Thành, huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

từ trang 73 đến trang 74
  10/01/2024

Quyết định số 60/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 75 đến trang 77
  12/01/2024

Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

từ trang 78 đến trang 83
  10/01/2024

Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 84 đến trang 86