Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 15 xuất bản ngày 03/07/2023: 7 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  07/06/2023

Quyết định số 1194/QÐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực các Cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 11
  06/06/2023

Quyết định số 1193/QĐ-UBND lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 12 đến trang 24
  06/06/2023

Quyết định số 1191/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

từ trang 25 đến trang 40
  07/06/2023

Quyết định số 1192/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

từ trang 41 đến trang 54
  15/06/2023

Quyết định số 1249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 55 đến trang 61
  21/06/2023

Quyết định số 1316/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Điện; lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

từ trang 62 đến trang 79
  26/06/2023

Quyết định số 1321/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

từ trang 80 đến trang 94