Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 04 xuất bản ngày 25/01/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/12/2020

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì

từ trang 02 đến trang 17
  08/01/2021

Quyết định số 54/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

từ trang 18 đến trang 84
  10/01/2021

Quyết định số 72/QĐ-UBND Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Đình Triệu Phú, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

trang 85
  11/01/2021

Quyết định số 73/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2020

từ trang 86 đến trang 89
  18/01/2021

Quyết định số 132/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 2021 - 2030)

từ trang 90 đến trang 101
  20/01/2021

Quyết định số 164/QĐ-UBND Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 102 đến trang 128
  25/01/2021

Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

từ trang 129 đến trang 136
  25/01/2021

Quyết định số 219/QĐ-UBND Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10

từ trang 137 đến trang 143
  25/01/2021

Quyết định số 220/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

từ trang 144 đến trang 153