Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 01/02/2012: 14 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2011

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2013

từ trang 04 đến trang 14
  28/12/2011

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

từ trang 15 đến trang 27
  28/12/2011

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020

từ trang 28 đến trang 41
  28/12/2011

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011 - 2015

từ trang 42 đến trang 45
  12/01/2012

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

từ trang 46 đến trang 56
  12/01/2012

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012

từ trang 57 đến trang 62
  12/01/2012

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 63 đến trang 65
  16/01/2012

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 66 đến trang 73
  30/12/2011

Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 2012

từ trang 74 đến trang 75
  17/01/2012

Kế hoạch số 153/KH-UBND tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012

từ trang 76 đến trang 91
  18/01/2012

Kế hoạch số 171/KH-UBND tổ chức chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” năm 2012

từ trang 92 đến trang 105
  29/12/2011

Quyết định số 4152/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Phú Thọ

từ trang 106 đến trang 108
  17/01/2012

Thông báo số 08/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về việc quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

từ trang 109 đến trang 111
  19/01/2012

Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

trang 112