Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 05/02/2010: 16 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  18/01/2010

Quyết định số 141/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh

từ trang 04 đến trang 08
  19/01/2010

Quyết định số 147/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp từ 10% đến 30% so với diện tích đất nông nghiệp đang được giao sử dụng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)

từ trang 09 đến trang 10
  22/01/2010

Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2010

từ trang 11 đến trang 27
  26/01/2010

Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2010

từ trang 28 đến trang 36
  19/01/2010

Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015

từ trang 37 đến trang 46
  05/02/2010

Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

từ trang 47 đến trang 48
  19/01/2010

Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng

từ trang 49 đến trang 50
  19/01/2010

Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Phú Thọ

từ trang 51 đến trang 52
  22/01/2010

Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: đường giao thông từ km14+600 đường 316C đến trung tâm xã Long Cốc, huyện Tân Sơn - thuộc địa bàn xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn

từ trang 53 đến trang 54
  22/01/2010

Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn – Bến Ngọc xã Tinh Nhuệ huyện Thanh Sơn (Thuộc Tỉnh lộ 316) địa phận thị trấn Thanh Sơn và xã Thắng Sơn – huyện Thanh Sơn

từ trang 55 đến trang 56
  22/01/2010

Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (đợt 07)

từ trang 57 đến trang 58
  22/01/2010

Quyết định số 217/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (đợt 09)

từ trang 59 đến trang 60
  25/01/2010

Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (đợt 08)

từ trang 61 đến trang 62
  25/01/2010

Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung (đợt 02 và đợt 03) dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Phương, thành phố Việt Trì

từ trang 63 đến trang 64
  01/02/2010

Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc Thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh

trang 65
  02/02/2010

Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2004 – 2011

trang 66