Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 31/12/2008: 34 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/11/2008

Quyết định số 3530/2008/QĐ-UBND về việc bàn giao Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Trường Đại học Hùng Vương

từ trang 05 đến trang 10
  16/12/2008

Quyết định số 3817/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2009

từ trang 11 đến trang 19
  25/12/2008

Quyết định số 3969/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

từ trang 20 đến trang 23
  19/12/2008

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh

từ trang 24 đến trang 30
  19/12/2008

Nghị quyết số 10/2008/NQ-UBND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009

từ trang 31 đến trang 34
  19/12/2008

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước năm 2009

từ trang 35 đến trang 40
  19/12/2008

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND- về nội dung các kỳ họp; chương trình giám sát của HĐND huyện Phù Ninh năm 2009

từ trang 41 đến trang 44
  25/12/2008

Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

từ trang 45 đến trang 53
  25/12/2008

Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII

từ trang 54 đến trang 55
  25/12/2008

Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về phổ biến bậc trung học huyện Tam Nông giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015

từ trang 56 đến trang 62
  16/12/2008

Quyết định số 3791/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá cho thuê đất áp dụng cho Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex

trang 63
  19/12/2008

Quyết định số 3865/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc xã Phượng Lâu và xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

từ trang 64 đến trang 68
  31/12/2008

Quyết định số 4123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 – 2012

từ trang 69 đến trang 75
  31/12/2008

Quyết định số 4124/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020

từ trang 76 đến trang 81
  24/12/2008

Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Sửu 2009

từ trang 82 đến trang 83
  25/12/2008

Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn trâu, bò vụ Đông xuân 2008 – 2009

từ trang 84 đến trang 85
  16/12/2008

Quyết định số 3792/QĐ-UBND v/v duyệt mức hỗ trợ cước vận chuyển phân bón cho nông dân vụ chiêm xuân năm 2008 -2009

từ trang 86 đến trang 87
  16/12/2008

Quyết định số 3796/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn các huyện

từ trang 88 đến trang 89
  18/12/2008

Quyết định số 3834/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án phát triển nông thôn thôn tổng hợp giảm nghèo tỉnh Phú Thọ

từ trang 90 đến trang 91
  22/12/2008

Quyết định số 3898/QĐ-UBND v/v ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở, UBND cấp huyện

từ trang 92 đến trang 103
  22/12/2008

Quyết định số 3903/QĐ-UBND v/v thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Thọ

từ trang 104 đến trang 106
  23/12/2008

Quyết định số 3941/QĐ-UBND v/v công nhận Trường mầm non Lê Đồng, phường Âu Cơ thị xã Phú Thọ đạt chuẩn quốc gia mức độ I

trang 107
  23/12/2008

Quyết định số 3942/QĐ-UBND v/v công nhận Trường mầm non Bằng Luân, xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng đạt chuẩn quốc gia mức độ I

trang 108
  23/12/2008

Quyết định số 3943/QĐ-UBND v/v công nhận Trường mầm non Minh Nông, xã Minh Nông thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia mức độ I

trang 109
  23/12/2008

Quyết định số 3951/QĐ-UBND v/v cấp hỗ trợ kinh phí do miễn thu thủy lợi phí cho các Hợp tác xã

từ trang 110 đến trang 111
  23/12/2008

Quyết định số 3952/QĐ-UBND v/v Giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2009

từ trang 112 đến trang 113
  24/12/2008

Quyết định số 3962/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông đến năm 2020

từ trang 114 đến trang 129
  24/12/2008

Quyết định số 4010/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Lưu trữ và Công báo trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

trang 130
  25/12/2008

Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở Chu Hóa, xã Chu Hóa thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010

trang 131
  25/12/2008

Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010

trang 132
  25/12/2008

Quyết định số 3975/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, xã Trưng Vương thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010

trang 133
  26/12/2008

Quyết định số 3983/QĐ-UBND về việc duyệt phương án tổng thể giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Ngọc Tháp và đoạn tuyến nối QL2 - QL32 - thuộc dự án Đường Hồ Chí Minh (bước dự án đầu tư điều chỉnh)

từ trang 134 đến trang 137
  26/12/2008

Quyết định số 4009/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2008

trang 138
  31/12/2008

Quyết định số 4086/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Phú Thọ

trang 139