Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 01 xuất bản ngày 28/04/2006: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/01/2006

Chỉ thị số 01/2006/CT- UBND về việc tổ chức và đón tết nguyên đán Bính Tuất năm 2006

từ trang 03 đến trang 05
  23/01/2006

Chỉ thị số 02/2006/CT- UBND về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội mùa xuân năm 2006 trên địa bàn tỉnh

từ trang 06 đến trang 08
  03/01/2006

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ

trang 09
  03/01/2006

Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại

từ trang 10 đến trang 12
  03/01/2006

Quyết định số 14 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả

từ trang 13 đến trang 14
  09/01/2006

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 15 đến trang 88
  11/01/2006

Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Hạ Hoà, nhiệm kỳ 2004-2009

trang 89
  19/01/2006

Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006

từ trang 90 đến trang 96
  19/01/2006

Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2004-2009

trang 97
  19/01/2006

Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2004-2009

trang 98