Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2013

Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016