Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Thuế - Phí và lệ phí : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ