Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Nông nghiệp : 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  11/10/2013

Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý IV năm 2013.