Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 5-2013 : 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  03/05/2013

Quyết định số 1076 /QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ

  17/05/2013

Quyết định số 1193/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Phú Thọ

  20/05/2013

Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Phú Thọ

  21/05/2013

Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

  21/05/2013

Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

  21/05/2013

Thông báo số 52/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và Trường Đại học Hùng Vương về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì và dự án xây dựng Khu ký túc xá sinh viên trường Đại học Hùng Vương

  27/05/2013

Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

  27/05/2013

Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

  27/05/2013

Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  27/05/2013

Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  30/05/2013

Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)

  30/05/2013

Thông báo số 53/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Phú Thọ

  31/05/2013

Quyết định số 1349/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Phú Thọ

  03/06/2013

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  04/06/2013

Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ

  05/06/2013

Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

  06/06/2013

Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ

  06/06/2013

Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

  06/06/2013

Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

  10/06/2013

Thông báo số 55/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ