Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 xuất bản ngày 04/01/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/12/2020

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 02
  09/12/2020

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 03
  09/12/2020

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 04 đến trang 05
  09/12/2020

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021¬¬¬¬

từ trang 06 đến trang 07
  09/12/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

từ trang 08 đến trang 108
  09/12/2020

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà

từ trang 109 đến trang 110
  09/12/2020

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba)

từ trang 111 đến trang 112
  09/12/2020

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

từ trang 113 đến trang 114
  09/12/2020

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái

từ trang 115 đến trang 116