Tổng tập Công báo năm 2016

HĐND huyện Tân Sơn ban hành: 1 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/04/2016

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020