Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 25 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/04/2009

Nghị quyết số 175/2009/NQ-HĐND xây dựng thành phố Việt Trì đạt đô thị loại I vào năm 2015

  20/04/2009

Nghị quyết số 176/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm năm 2009 - 2010

  20/04/2009

Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí chợ, phí vệ sinh;phí qua phà, phí qua đò; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô tại Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh

  20/04/2009

Nghị quyết số 178/2009/NQ-HĐND về kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách năm 2009

  20/04/2009

Nghị quyết số 179/2009/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  24/07/2009

Nghị quyết số 180/2009/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  24/07/2009

Nghị quyết số 181/2009/NQ-HĐND về phí tham quan Khu Di tích lịch sử -Văn hoá Đền Hùng

  24/07/2009

Nghị quyết số 182/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố

  24/07/2009

Nghị quyết số 184/2009/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009 và biên chế dự phòng năm 2010

  24/07/2009

Nghị quyết số 185/2009/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2010

  24/07/2009

Nghị quyết số 186/2009/NQ- HĐND về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

  24/07/2009

Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

  24/07/2009

Nghị quyết số 188/2009/NQ-HĐND v/v Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Tổ chức quản lý, cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

  24/07/2009

Nghị quyết số 189/2009/NQ-HĐND v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2015 \

  16/12/2009

Nghị quyết số 191/2009/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82, 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010

  16/12/2009

Nghị quyết số 195/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  16/12/2009

Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  16/12/2009

Nghị quyết số 197/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  16/12/2009

Nghị quyết số 198/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh hỗ trợ Chương trình sản xuất lương thực năm 2010

  16/12/2009

Nghị quyết số 199/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015