Tổng tập Công báo năm 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 29 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/12/2020

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  09/12/2020

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  09/12/2020

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  09/12/2020

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021¬¬¬¬

  09/12/2020

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

  09/12/2020

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/12/2020

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà

  09/12/2020

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/12/2020

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba)

  09/12/2020

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/12/2020

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

  09/12/2020

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/12/2020

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái

  09/12/2020

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

  09/12/2020

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hai Bà Trưng kéo dài (đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Âu Cơ), thuộc địa bàn thành phố Việt Trì

  09/12/2020

Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND Bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  09/12/2020

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/12/2020

Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

  09/12/2020

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Phê chuẩn biên chế hành chính năm 2021