Công báo Số 11 Năm 2021

 Năm 2021  Số 11 Ngày 3 tháng 4 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-03-2021Quyết định số 698/QĐ-UBND Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ2
 24-03-2021Quyết định số 681/QĐ-UBND V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc địa bàn phường Dữu Lâu và phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì4
 25-03-2021Quyết định số 700/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, sổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 8
 25-03-2021Quyết định số 689/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sông Lô tại xã Trưng Vương và xã Sông Lô, thành phố Việt Trì 13
 29-03-2021Quyết định số 730/QĐ-UBND Về việc duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn thực hiện áp dụng lần đầu Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 43
 29-03-2021Quyết định số 731/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ52
 29-03-2021Quyết định số 734/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả thực hiện Dự án: Thực hiện lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2016 đến năm 2020 54
 29-03-2021Quyết định số 737/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 56
 31-03-2021Quyết định số 749/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của UBND xã Tứ Xã giao cho UBND huyện Lâm Thao quản lý để giao cho cộng đồng dân cư xây dựng đình làng Tứ Xã tại khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ66
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365