Công báo Số 15 Năm 2021

 Năm 2021  Số 15 Ngày 17 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-05-2021Quyết định số 6/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 14 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-05-2021Quyết định số 1015/QĐ-UBND V/v điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Việt Trì tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 5
 05-05-2021Quyết định số 1022/QĐ-UBND V/v hủy bỏ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, thành phố Việt Trì8
 07-05-2021Quyết định số 1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Xây dựng khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại các xã: Tiêu Sơn, Yên Kiện, Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 10
 07-05-2021Quyết định số 1036/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (đất sông suối để khai thác cát, sỏi) của Công ty TNHH Khang Minh Đăng để thực hiện dự án Khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô tại các xã Hùng Long, Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 12
 07-05-2021Quyết định số 1038/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và phê duyệt cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ 14
 07-05-2021Quyết định số 1042/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 17
 09-05-2021Quyết định số 1051/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ 23
 10-05-2021Quyết định số 1056/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 25
 10-05-2021Quyết định số 1063/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với Dự án xây dựng khu dân cư đô thị theo tuyến đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn tại phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn và Dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km 103+000-Km103+600, QL32A tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn42
 11-05-2021Chỉ thị số 7/CT-UBND Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 44
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365