Quyết định 731/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/03/2021
Có hiệu lực từ: 30/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 11 ngày 03/04/2021
(từ trang 52 đến trang 53)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365