Quyết định 737/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/03/2021
Có hiệu lực từ: 30/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 11 ngày 03/04/2021
(từ trang 56 đến trang 65)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365