Quyết định 730/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn thực hiện áp dụng lần đầu Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/03/2021
Có hiệu lực từ: 30/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 11 ngày 03/04/2021
(từ trang 43 đến trang 51)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365