Công báo Số 27 Năm 2021

 Năm 2021  Số 27 Ngày 1 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-10-2021Quyết định số 2661/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện, Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 2
 18-10-2021Quyết định số 2659/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ 33
 19-10-2021Quyết định số 2675/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 40
 19-10-2021Quyết định số 2673/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 48
 19-10-2021Quyết định số 2676/QĐ-UBND Công nhận xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 60
 19-10-2021Quyết định số 2677/QĐ-UBND Công nhận xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 61
 20-10-2021Quyết định số 2688/QĐ-UBND Về việc duyệt phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ I năm học 2021-202262
 26-10-2021Quyết định số 2749/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 66
 29-10-2021Quyết định số 2798/QĐ-UBND Công nhận xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 75
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365