Công báo Số 05 Năm 2021

 Năm 2021  Số 05 Ngày 18 tháng 2 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-01-2021Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-01-2021Chỉ thị số 02/CT-UBND Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 198
 03-02-2021Quyết định số 307/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ12
 03-02-2021Quyết định số 321/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 15
 04-02-2021Quyết định số 338/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối tượng là Thanh niên xung phong và thân nhân Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982 17
 08-02-2021Quyết định số 377/QĐ-UBND V/v cấp kinh phí chi trả mai táng phí cho thân nhân các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo (Đợt 1) năm 2021 22
 08-02-2021Quyết định số 391/QĐ-UBND Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại 25
 08-02-2021Quyết định số 393/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Phú Thọ 29
 08-02-2021Quyết định số 397/QĐ-UBND Công nhận xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 47
 17-02-2021Quyết định số 406/QĐ-UBND Công nhận xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 48
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365