Công báo Số 02 Năm 2021

 Năm 2021  Số 02 Ngày 5 tháng 1 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2020Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-20252
 09-12-2020Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
 09-12-2020Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ7
 09-12-2020Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 10
 09-12-2020Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 13
 09-12-2020Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 15
 09-12-2020Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND Bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 18
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2020Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hai Bà Trưng kéo dài (đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Âu Cơ), thuộc địa bàn thành phố Việt Trì24
 09-12-2020Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26
 09-12-2020Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Phê chuẩn biên chế hành chính năm 202130
 09-12-2020Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 32
 09-12-2020Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ35
 09-12-2020Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 20242
 09-12-2020Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Thông qua Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025 44
 09-12-2020Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 202147
 09-12-2020Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202152
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365