Công báo Số 10 Năm 2021

 Năm 2021  Số 10 Ngày 31 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-03-2021Quyết định số 647/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020 2
 25-03-2021Quyết định số 690/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-2021 29
 25-03-2021Quyết định số 691/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo Thông tư số 42/2013/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTB&XH-BTC, học kỳ II năm học 2020-2021 34
 25-03-2021Quyết định số 692/QĐ-UBND việc cấp kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-202139
 25-03-2021Quyết định số 693/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-2021 42
 25-03-2021Quyết định số 694/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-2021 44
 25-03-2021Quyết định số 695/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ ăn trưa và tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-202146
 25-03-2021Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-202148
 25-03-2021Quyết định số 697/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ 53
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365