Công báo Số 07 Năm 2021

 Năm 2021  Số 07 Ngày 12 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-03-2021Quyết định số 472/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng cho Trung tâm phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Âu Cơ tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ2
 04-03-2021Quyết định số 494/QĐ-UBND Về việc duyệt phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-20216
 05-03-2021Quyết định số 541/QĐ-UBND Xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ năm 202110
 08-03-2021Quyết định số 543/QĐ-UBND Về việc thành lập các Khối thi đua và công nhận Trưởng các Khối thi đua năm 2021 16
 10-03-2021Quyết định số 570/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực Đăng ký con dấu, quản lý con dấu thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 20
 10-03-2021Quyết định số 571/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND xã Tu Vũ để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu 17 (Đồng Thị), xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ23
 10-03-2021Quyết định số 572/QĐ-UBND V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn một số xã, thị trấn, huyện Phù Ninh25
 10-03-2021Quyết định số 573/QĐ-UBND Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 30
 10-03-2021Quyết định số 574/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu” tại khu 6, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ của Công ty Cổ phần Giầy Hạ Hòa47
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365