Công báo Số 28 Năm 2021

 Năm 2021  Số 28 Ngày 15 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-10-2021Quyết định số 2799/QĐ-UBND Công nhận xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 2
 29-10-2021Quyết định số 2802/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2021 3
 01-11-2021Quyết định số 2820/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 4) 7
 01-11-2021Quyết định số 2822/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 4) 17
 01-11-2021Quyết định số 2825/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 21
 09-11-2021Quyết định số 2901/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ 29
 09-11-2021Quyết định số 2902/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 34
 09-11-2021Quyết định số 2903/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 39
 10-11-2021Quyết định số 2921/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 44
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365