Công báo Số 29 Năm 2009

 Năm 2009  Số 29 Ngày 31 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 16-12-2009Nghị quyết số 191/2009/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82, 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 20103
 16-12-2009Nghị quyết số 195/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ10
 16-12-2009Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 202090
 16-12-2009Nghị quyết số 197/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 202097
 16-12-2009Nghị quyết số 198/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh hỗ trợ Chương trình sản xuất lương thực năm 2010104
 16-12-2009Nghị quyết số 199/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015106
 16-12-2009Nghị quyết số 200/2009/NQ-HĐND v/v Thành lập và quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên,hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ108
 16-12-2009Nghị quyết số 201/2009/NQ-HĐND về việc thành lập các phường Minh Phương, Minh Nông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ110
 16-12-2009Nghị quyết số 202/2009/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010112
 16-12-2009Nghị quyết số 203/2009/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010114
 16-12-2009Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011116
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365