Công báo Số 16 Năm 2021

 Năm 2021  Số 16 Ngày 25 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 12-05-2021Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 19-05-2021Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-05-2021Quyết định số 1114/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì (lần 2) 46
 18-05-2021Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 50
 19-05-2021Quyết định số 1121/QĐ-UBND Về việc cấp bổ sung kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng theo kế hoạch năm 2020 57
 19-05-2021Quyết định số 1124/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 61
 19-05-2021Quyết định số 1138/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 75
 20-05-2021Quyết định số 1152/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 77
 25-05-2021Quyết định số 1188/QĐ-UBND Công nhận xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 81
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365