Công báo Số 22 Năm 2022

 Năm 2022  Số 22 Ngày 13 tháng 12 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-12-2022Quyết định số 3242/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ 2
 08-12-2022Quyết định số 3243/QĐ-UBND Về việc tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022 6
 09-12-2022Quyết định số 3292/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy 8
 12-12-2022Quyết định số 3262/QĐ-UBND Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023 12
 12-12-2022Quyết định số 3271/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 40
 12-12-2022Quyết định số 3276/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND huyện Thanh Sơn thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn đấu giá quyền sừ dụng đất tại khu Hà Biên, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (đợt 2)65
 12-12-2022Quyết định số 3280/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND huyện Thanh Sơn thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu Mật 1, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 68
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365