Công báo Số 24 Năm 2012

 Năm 2012  Số 24 Ngày 31 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-12-2012Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-12-2012Quyết định số 3595/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo108
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365