Công báo Số 32 + 33 Năm 2010

 Năm 2010  Số 32 + 33 Ngày 29 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-12-2010Nghị quyết số 228/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 14-12-2010Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 202096
 14-12-2010Nghị quyết số 230/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020103
 14-12-2010Nghị quyết số 231/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011111
 14-12-2010Nghị quyết số 232/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015118
 14-12-2010Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011123
 14-12-2010Nghị quyết số 234/2010/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011160
 14-12-2010Nghị quyết số 235/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015163
 14-12-2010Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011167
 14-12-2010Nghị quyết số 237/2010/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011170
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365