Công báo Số 19 Năm 2020

 Năm 2020  Số 19 Ngày 31 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-12-2020Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-12-2020Quyết định số 3393/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí cho các huyện, thành, thị để chi trả trợ cấp một lần đối với Công an xã, thị trấn nghỉ việc theo quy định năm 2020 15
 28-12-2020Quyết định số 3443/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 17
 29-12-2020Quyết định số 3480/QĐ-UBND Công nhận xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 19
 29-12-2020Quyết định số 3512/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện20
 29-12-2020Quyết định số 3515/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 24
 31-12-2020Quyết định số 3570/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 27
 31-12-2020Quyết định số 3571/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 57
 31-12-2020Quyết định số 3572/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 77
 31-12-2020Quyết định số 3573/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 98
 31-12-2020Quyết định số 3474/QĐ-UBND Điều chỉnh bổ sung Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 115
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365