Công báo Số 04 Năm 2021

 Năm 2021  Số 04 Ngày 25 tháng 1 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-12-2020Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-01-2021Quyết định số 54/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 18
 10-01-2021Quyết định số 72/QĐ-UBND Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Đình Triệu Phú, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 85
 11-01-2021Quyết định số 73/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2020 86
 18-01-2021Quyết định số 132/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 2021 - 2030)90
 20-01-2021Quyết định số 164/QĐ-UBND Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 102
 25-01-2021Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 129
 25-01-2021Quyết định số 219/QĐ-UBND Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 137
 25-01-2021Quyết định số 220/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 144
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365