Công báo Số 09 Năm 2021

 Năm 2021  Số 09 Ngày 24 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-03-2021Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 12-03-2021Quyết định số 591/QĐ-UBND V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị văn hóa, thể thao Việt Trì6
 16-03-2021Quyết định số 615/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 12
 17-03-2021Quyết định số 625/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ97
 18-03-2021Quyết định số 655/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 103
 18-03-2021Quyết định số 631/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 106
 18-03-2021Quyết định số 634/QĐ-UBND Về việc phân bổ chi tiết kinh phí thưởng cho các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và năm 2020 110
 19-03-2021Quyết định số 650/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu Đông Nam, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 124
 19-03-2021Quyết định số 654/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ 129
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365