Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2024  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản được ban hành trong năm 2024:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/04/2024 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 27/04/2024
  05/04/2024 Quyết định số 8/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về phân cấp thẩm quyền đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 06/04/2024
  01/03/2024 Quyết định số 5/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ 02/03/2024
  27/02/2024 Quyết định số 4/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 28/02/2024
  24/01/2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn quản lý của tỉnh Phú Thọ 25/01/2024
  03/01/2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 04/01/2024
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365