Công báo Số 13 Năm 2013

 Năm 2013  Số 13 Ngày 23 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 13-12-2013Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 20142
 13-12-2013Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 201476
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 17-12-2013Quyết định số 3249/QĐ-UBND v/v điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ102
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365