Công báo Số 12 Năm 2021

 Năm 2021  Số 12 Ngày 8 tháng 4 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-04-2021Quyết định số 803/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 2
 08-04-2021Quyết định số 825/QĐ-UBND Về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ giáo họ Lũng Dòng tại khu 9, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 5
 09-04-2021Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp xã7
 09-04-2021Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc soạn thảo kế hoạch động viên11
 12-04-2021Quyết định số 841/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp huyện.13
 12-04-2021Quyết định số 842/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện tỉnh Phú 17
 12-04-2021Quyết định số 843/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ 51
 13-04-2021Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 56
 16-04-2021Quyết định số 808/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường; lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 60
 07-04-2021Quyết định số 814/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 64
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365