Công báo Số 23 Năm 2021

 Năm 2021  Số 23 Ngày 17 tháng 8 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-08-2021Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-08-2021Quyết định số 2025/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 20205
 11-08-2021Quyết định số 2026/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Yên Lập8
 11-08-2021Quyết định số 2045/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 16
 11-08-2021Quyết định số 2046/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 26
 13-08-2021Chỉ thị số 12/CT-UBND Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 50
 16-08-2021Quyết định số 2067/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 57
 16-08-2021Quyết định số 2070/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Phú Thọ 72
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365