Công báo Số 01 Năm 2021

 Năm 2021  Số 01 Ngày 4 tháng 1 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2020Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2
 09-12-2020Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 3
 09-12-2020Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 4
 09-12-2020Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021¬¬¬¬ 6
 09-12-2020Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 20198
 09-12-2020Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà109
 09-12-2020Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba)111
 09-12-2020Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình 113
 09-12-2020Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái115
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365