Công báo Số 06 Năm 2021

 Năm 2021  Số 06 Ngày 4 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-03-2021Quyết định số .02/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-02-2021Quyết định số 419/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 1 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở đô thị phía Bắc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì)4
 22-02-2021Quyết định số 421/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 2 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa12
 22-02-2021Quyết định số 424/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 3 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở tại Khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập)20
 22-02-2021Quyết định số 429/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 28
 23-02-2021Quyết định số 438/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với 06 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê: khu Đồng Cây Côm, thị trấn Cẩm Khê; khu Bắc Tiến 01 (Đồng Cát) và khu Gò Cột Điện - Bến Phà (Bắc Tiến 01), xã Phú Lạc; khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê; Đồng Phiêng, khu Cổng 2, xã Minh Tân; khu Gò Làng Trung (Đập Cây Gáo), xã Sơn Tình; Gò Đồn, xã Xương Thịnh và Gò Bông - Dộc Heo, thị trấn Cẩm Khê 31
 24-02-2021Quyết định số 442/QĐ-UBND Về việc cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 (Đợt 1) 34
 25-02-2021Quyết định số 447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 38
 02-03-2021Quyết định số 467/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.042
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365