Quyết định 571/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND xã Tu Vũ để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu 17 (Đồng Thị), xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 10/03/2021
Có hiệu lực từ: 11/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 12/03/2021
(từ trang 23 đến trang 24)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365