Quyết định 572/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn một số xã, thị trấn, huyện Phù Ninh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 10/03/2021
Có hiệu lực từ: 11/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 12/03/2021
(từ trang 25 đến trang 29)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365