Quyết định 841/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 12/04/2021
Có hiệu lực từ: 13/04/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 12 ngày 08/04/2021
(từ trang 13 đến trang 16)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365