Quyết định 693/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ II năm học 2020-2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/03/2021
Có hiệu lực từ: 26/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 10 ngày 31/03/2021
(từ trang 42 đến trang 43)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365